Dokumenty do pobrania

Opis Dokument
W przypadku zgłaszania biorcy do transplantacji allogenicznej prosimy o przesłanie tego wniosku z wypełnionymi danymi adresowymi ośrodka leczącego oraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego biorcy pod zgodą na przetwarzanie danych przez POLTRANSPLANT.
Pozostałe pola formularza proszę p

Data aktualizacji: 2018-03-22
PDF icon POLTRANSPLANT załącznik nr 2
Formularz dotyczy zarówno biorców posiadających, jak i nieposiadających zgodnego dawcy rodzinnego.
W przypadku tych pierwszych, prosimy także o wypełnienie zgłoszenia 'Dawcy rodzinnego do allo-HSCT'.

Data aktualizacji: 2017-05-07
PDF icon Zgłoszenie biorcy do ALLO-HSCT

Data aktualizacji: 2017-05-07
PDF icon Zgłoszenie dawcy do ALLO-HSCT

Data aktualizacji: 2017-05-07
PDF icon Zgłoszenie biorcy do AUTO-HSCT