Plan zajęć w internecie!

Od listopada 2012 roku studenci Wydziału Lekarskiego mogą sprawdzić plan zajęć w internecie na tej stronie.

Jest to oficjalna wersja planu, ale zastrzegamy sobie zmiany wynikające z przyczyn losowych.