Uwaga! Grupy I, XV, XXI, XXII roku VI

Z uwagi na polecenie Dziekana Wydziału Lekarskiego dot. zaliczenia przedmiotów na 6 roku do 8 czerwca 2018 roku (a ściśle: zdanie kart umiejętności do 8 czerwca oraz wpisanie zaliczeń z przedmiotu do 12 czerwca), a także mając na uwadze, że obowiązuje nas zakończenie przedmiotu zaliczeniem na ocenę, planujemy wspólne zaliczenie przedmiotu dla tych grup, które kończą zajęcia po tym terminie (tj. grupa I, XV, XXI, XXII).

Zaliczenie przeprowadzi prof. Jan Styczyński w dniu 8 czerwca 2018 (piątek) o godz. 14:00 w sali seminaryjnej Kliniki na 6. piętrze. Proszę o wzięcie ze sobą kart umiejętności do podpisania. Zajęcia te zostaną następnie odliczone od planowych zajęć (skrócone zostaną ostatnie ćwiczenia dla każdej grupy).

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z sekretariatem Kliniki.