Z nowym rokiem (akademickim), z nowym krokiem...

Szanowni Studenci V i VI roku!

Nowy rok niesie dużo zmian. Plan zajęć dla studentów V roku jest stopniowo opracowywany i umieszczany na naszej stronie. Możecie go znaleźć pod zakładką "Plan zajęć". Zajęcia z pediatrii trwają 20 dni i odbywają się głównie w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Część zajęć została jednak zaplanowana w innych jednostkach: nefrologia (3 dni) w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy, endokrynologia (2 dni) w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, a kardiologia (2 dni) w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Prowadzenie zajęć w innych miejscach może być pewną niedogodnością dla studentów, mamy jednak nadzieję, że zrekompensuje ją fachowość prowadzących zajęcia i możliwość przyjrzenia się większej liczbie pacjentów z bardziej zróżnicowanymi rozpoznaniami.

Za organizację całego bloku (poza nefrologią) odpowiedzialna jest Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Plan zajęć poza Kliniką dla poszczególnych grup przedstawiono w zakładce "Grupy studenckie WL". W razie pytań, prosimy zgłaszać je do sekretariatu Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Proszę zaznajomić się z zasadami otzrymywania delegacji na przejazd do Torunia (są gdzieś poniżej na stronie głównej).

Obecny VI rok ma mniej szczęścia - będzie to pierwszy, "eksperymentalny" rok w nowym programie zajęć (nb. za 5 lat program ten zostanie zmieniony). Zajęcia przeprowadzane są w mniejszych grupach, wg nowych (a nawet bardzo nowych, bo z września br.) wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Dlatego plan zajęć jest jeszcze w obróbce i będzie umieszczany na naszej stronie dopiero za 2-3 tygodnie.Do tego czasu proszę kierować się planem wywieszonym przed sekretariatem prof. M. Wysockiego na 6. piętrze.

Z pewnych rzeczy: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:30 i kończą przed 14:00. W trakcie zajęć studenci będą zobowiązani do opracowania 1-2 przypadków klinicznych i przedstawienie ich na forum grupy. Przebieg kształcenia na 6. roku będzie odnotowywany w "Dzienniku Praktyk", jaki wg zapewnień Dziekanatu otrzymacie przed rozpoczęciem zajęć. Proszę o zabranie tych dzienników. Poza tym na zajęcia potrzebe będą typowo: ubrania, stetoskopy, latarki itp. No i wiedza, dużo wiedzy... (sprawdzimy!).