Wyniki egzaminu z pediatrii dla studentów V roku (8 lutego 2018)

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu z chorób dzieci, który odbył się 8 lutego 2018 roku.

W egzaminie wzięło udział 105 studentów. Test zawierał 120 pytań. Najlepszy wynik to 110 punktów (91,7%), najgorszy to 71 punktów (59,2%). Do zaliczenia testu wymagane było udzielenie minimum 67 prawidłowych odpowiedzi (56% zadań). Skala ocen z egzaminu jest zawarta w załączniku do regulaminu zajęć z pediatrii (regulamin egzaminu z pediatrii).

 

Lp. Numer indeksu Liczba poprawnych odpowiedzi Ocena
1. 235041 106 dobry plus (4,5)
2. 239260 71 dostateczny (3,0)
3. 241570 94 dobry (4,0)
4. 241715 96 dobry (4,0)
5. 247415 77 dostateczny plus (3,5)
6. 253963 96 dobry (4,0)
7. 256206 85 dostateczny plus (3,5)
8. 256246 100 dobry plus (4,5)
9. 256255 96 dobry (4,0)
10. 258489 107 bardzo dobry (5,0)
11. 260466 100 dobry plus (4,5)
12. 263697 99 dobry plus (4,5)
13. 263717 98 dobry plus (4,5)
14. 263777 84 dostateczny plus (3,5)
15. 263862 97 dobry (4,0)
16. 263875 103 dobry plus (4,5)
17. 264656 92 dobry (4,0)
18. 264848 97 dobry (4,0)
19. 264933 94 dobry (4,0)
20. 264953 88 dostateczny plus (3,5)
21. 264966 89 dobry (4,0)
22. 264971 95 dobry (4,0)
23. 264984 85 dostateczny plus (3,5)
24. 268182 95 dobry (4,0)
25. 268739 101 dobry plus (4,5)
26. 271094 91 dobry (4,0)
27. 271095 105 dobry plus (4,5)
28. 271096 95 dobry (4,0)
29. 271097 95 dobry (4,0)
30. 271098 89 dobry (4,0)
31. 271099 89 dobry (4,0)
32. 271103 94 dobry (4,0)
33. 271107 96 dobry (4,0)
34. 271108 88 dostateczny plus (3,5)
35. 271110 101 dobry plus (4,5)
36. 271111 100 dobry plus (4,5)
37. 271113 83 dostateczny plus (3,5)
38. 271115 95 dobry (4,0)
39. 271116 103 dobry plus (4,5)
40. 271118 95 dobry (4,0)
41. 271119 108 bardzo dobry (5,0)
42. 271123 95 dobry (4,0)
43. 271124 87 dostateczny plus (3,5)
44. 271128 101 dobry plus (4,5)
45. 271129 93 dobry (4,0)
46. 271132 108 bardzo dobry (5,0)
47. 271134 97 dobry (4,0)
48. 271136 97 dobry (4,0)
49. 271137 106 dobry plus (4,5)
50. 271141 98 dobry plus (4,5)
51. 271143 95 dobry (4,0)
52. 271144 105 dobry plus (4,5)
53. 271145 (?) (student FK) 96 dobry (4,0)
54. 271145 (?) (student SL) 84 dostateczny plus (3,5)
55. 271146 97 dobry (4,0)
56. 271148 97 dobry (4,0)
57. 271151 98 dobry plus (4,5)
58. 271152 100 dobry plus (4,5)
59. 271153 100 dobry plus (4,5)
60. 271154 95 dobry (4,0)
61. 271155 110 bardzo dobry (5,0)
62. 271156 101 dobry plus (4,5)
63. 271158 100 dobry plus (4,5)
64. 271159 91 dobry (4,0)
65. 271160 91 dobry (4,0)
66. 271161 94 dobry (4,0)
67. 271162 101 dobry plus (4,5)
68. 271168 87 dostateczny plus (3,5)
69. 271170 88 dostateczny plus (3,5)
70. 271172 107 bardzo dobry (5,0)
71. 271175 95 dobry (4,0)
72. 271178 103 dobry plus (4,5)
73. 271179 106 dobry plus (4,5)
74. 271182 99 dobry plus (4,5)
75. 271184 97 dobry (4,0)
76. 271185 93 dobry (4,0)
77. 271191 105 dobry plus (4,5)
78. 271192 94 dobry (4,0)
79. 271198 87 dostateczny plus (3,5)
80. 271199 83 dostateczny plus (3,5)
81. 271201 99 dobry plus (4,5)
82. 271207 87 dostateczny plus (3,5)
83. 271208 89 dobry (4,0)
84. 271209 98 dobry plus (4,5)
85. 271210 80 dostateczny plus (3,5)
86. 271211 99 dobry plus (4,5)
87. 271220 103 dobry plus (4,5)
88. 271222 94 dobry (4,0)
89. 271223 93 dobry (4,0)
90. 271224 95 dobry (4,0)
91. 271230 96 dobry (4,0)
92. 271239 89 dobry (4,0)
93. 271240 91 dobry (4,0)
94. 271249 97 dobry (4,0)
95. 271250 96 dobry (4,0)
96. 271412 101 dobry plus (4,5)
97. 272310 98 dobry plus (4,5)
98. 272313 76 dostateczny (3,0)
99. 272321 96 dobry (4,0)
100. 272337 99 dobry plus (4,5)
101. 272343 84 dostateczny plus (3,5)
102. 272352 86 dostateczny plus (3,5)
103. 278168 75 dostateczny (3,0)
104. 278286 93 dobry (4,0)
105. 283499 88 dostateczny plus (3,5)