Egzamin z pediatrii

Egzamin testowy z pediatrii dla studentów, którzy zakończyli blok w II semestrze, odbędzie się 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11:00 w audytorium w budynku Biblioteki CM.

Prosimy o przyjście na godzinę 11:00, przyniesienie przyborów do pisania (mile widziany także ołówek i gumka). Prosimy nie przynosić dodatkowych toreb, zeszytów itd. Podczas wejścia na salę sprawdzane będą dowody tożsamości ze sdjęciem (ID, indeks, legitymacja itp.). Dla przystapienia do egzaminu wymagane jest zaliczenie zajęć z pediatrii. W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem Kliniki (tel. 052 585 4860). Karty odpowiedzi opisane będą numerami indeksów. Wyniki sygnowane numerami indeksów zostaną opublikowane na stronie Kliniki.

Egzamin zawiera 120 pytań testowych i zgodnie z regulaminem egzaminu, czas jego rozwiązywania wynosi 150 minut (zakończenie zależne od godziny rozpoczęcia). Studenci zapisani na powyższy termin, którzy nie stawią się na egzamin, otrzymują automatycznie ocenę niedostateczną (o ile w czasie przewidzianym regulaminem nie usprawiedliwią swojej nieobecności).

Przypominamy też, że egzamin ma wyłącznie postać testową i jest to oficjalny, pierwszy termin egzaminu. Osoby, które nie zdadzą egzaminu, otrzymają ocenę niedostateczną i będą musiały podchodzić do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej (wyłącznie w formie ustnej).