Seminaria i ćwiczenia od 11-12-2017 do 17-12-2017

Rok V Wydział Lekarski, grupa 1
Poniedziałek, 11-12-2017
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - kardiologia dziecięca
Wtorek, 12-12-2017
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - kardiologia dziecięca
Rok V Wydział Lekarski, grupa 4
Poniedziałek, 11-12-2017
Seminarium08:30 - 10:00dr n. med. Barbara Tejza
Zakażenia górnych dróg oddechowych (zespół korupu). Zapalenia oskrzeli i oskrzelików u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Anna Krenska
Pierwotne i wtórne bóle głowy u dzieci.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45lek. med. Agata Marjańska
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Wtorek, 12-12-2017
Seminarium08:30 - 09:15prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Fakomatozy.
Seminarium09:30 - 11:00dr n. med. Barbara Tejza
Przewlekłe choroby układu oddechowego (mukowiscydoza, gruźlica).
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Środa, 13-12-2017
Seminarium08:30 - 10:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Choroby układowe tkanki łącznej (MIZS, TRU, gorączka reumatyczna).
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Gorączka o nieustalonej przyczynie. Posocznica.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Czwartek, 14-12-2017
Seminarium08:30 - 10:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Zespoły zaburzeń odporności u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Układowe zapalenia naczyń (choroba Kawasaki, plamica Schoenleina-Henocha).
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Piątek, 15-12-2017
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Zasady wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Późne następstwa leczenia chorób nowotworowych.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45lek. med. Agata Marjańska
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Rok V Wydział Lekarski, grupa 8
Środa, 13-12-2017
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii - nefrologia dziecięca
Czwartek, 14-12-2017
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii - nefrologia dziecięca
Piątek, 15-12-2017
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii - nefrologia dziecięca
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 6
Poniedziałek, 11-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Robert Dębski
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Anna Krenska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Wtorek, 12-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 9
Poniedziałek, 11-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Omówienie11:30 - 12:15lek. med. Piotr Księżniakiewicz   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Omówienie12:30 - 14:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Wtorek, 12-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Marlena Ewertowska
Omówienie11:30 - 13:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Omówienie13:15 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Środa, 13-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Ćwiczenia11:30 - 12:15lek. med. Ewa Demidowicz   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00lek. med. Ewa Demidowicz
Czwartek, 14-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Robert Dębski
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Barbara Tejza   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Barbara Tejza
Piątek, 15-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 14
Poniedziałek, 11-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Ewa Demidowicz
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Monika Pogorzała
Omówienie13:15 - 14:00lek. med. Ewa Demidowicz   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Wtorek, 12-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Robert Dębski
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Robert Dębski   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Środa, 13-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Anna Krenska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Anna Krenska
Czwartek, 14-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Ćwiczenia11:30 - 12:15lek. med. Ewa Demidowicz   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00lek. med. Ewa Demidowicz
Piątek, 15-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Poradnia Onkohematologiczna)
Ćwiczenia11:30 - 12:15lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 19
Poniedziałek, 11-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Immunologiczna)
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Omówienie13:15 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Wtorek, 12-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Anna Krenska
Omówienie11:30 - 13:00lek. med. Ewa Demidowicz
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Anna Krenska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Środa, 13-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Monika Pogorzała   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Monika Pogorzała
Czwartek, 14-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Elżbieta Grześk   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Piątek, 15-12-2017
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Ewa Demidowicz
Ćwiczenia11:30 - 12:15lek. med. Ewa Demidowicz   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Andrzej Kołtan