Seminaria i ćwiczenia od 21-05-2018 do 27-05-2018

Rok V Wydział Lekarski, grupa 9
Poniedziałek, 21-05-2018
Seminarium08:30 - 10:00dr n. med. Anna Krenska
Wrodzone błędy metaboliczne (galaktozemia, fruktozemia, fenyloketonuria).
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych. Zapalenia gardła, angina. Przerost migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45lek. med. Agnieszka Kozłowska
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Wtorek, 22-05-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Skazy krwotoczne.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Leukocytoza.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Środa, 23-05-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Niedokrwistości u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Fakomatozy.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45lek. med. Agnieszka Kozłowska
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Czwartek, 24-05-2018
Seminarium08:30 - 10:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Zespoły zaburzeń odporności u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Układowe zapalenia naczyń (choroba Kawasaki, plamica Schoenleina-Henocha).
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45lek. med. Agnieszka Kozłowska
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Piątek, 25-05-2018
Seminarium08:30 - 10:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Choroby układowe tkanki łącznej (MIZS, TRU, gorączka reumatyczna).
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Mózgowe porażenie dziecięce. Zaburzenia zachowania, nauki i snu.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45lek. med. Agnieszka Kozłowska
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 10
Poniedziałek, 21-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Barbara Tejza   (Poradnia Pulmonologiczna)
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Anna Krenska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Anna Krenska
Wtorek, 22-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Marlena Ewertowska
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Środa, 23-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Anna Krenska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Anna Krenska
Czwartek, 24-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Omówienie11:30 - 13:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Omówienie13:15 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Piątek, 25-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Anna Krenska
Omówienie11:30 - 13:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Omówienie13:15 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan   (Omówienie pacjentów przez studentów)
English Division, 6th year, group 2
Poniedziałek, 21-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Katarzyna Jankowska   (examination of selected patients, work on case report)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Wtorek, 22-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Anna Krenska   (examination of selected patients, work on case report)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Anna Krenska
Środa, 23-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia11:30 - 12:15prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (examination of selected patients, work on case report)
Omówienie12:30 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Czwartek, 24-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Case presentations)
Piątek, 25-05-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Case presentations)