Seminaria i ćwiczenia od 19-11-2018 do 25-11-2018

Rok V Wydział Lekarski, grupa 3
Poniedziałek, 19-11-2018
Seminarium08:30 - 10:00dr n. med. Barbara Tejza
Przewlekłe choroby układu oddechowego (mukowiscydoza, gruźlica).
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Gorączka o nieustalonej przyczynie. Posocznica.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Wtorek, 20-11-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Zasady wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Limfadenopatia.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Środa, 21-11-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Białaczki i chłoniaki wieku dziecięcego.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Limfadenopatia (część 2).
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Czwartek, 22-11-2018
Seminarium08:30 - 10:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Nowotwory narządowe.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Leukocytoza.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Piątek, 23-11-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Skazy krwotoczne.
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Późne następstwa leczenia chorób nowotworowych.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45lek. med. Ewa Demidowicz   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Rok V Wydział Lekarski, grupa 6
Czwartek, 22-11-2018
Kardiologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Piątek, 23-11-2018
Kardiologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 1A(1)
Czwartek, 22-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Piątek, 23-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Sandra Wałach
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Anna Krenska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Anna Krenska
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 1A(2)
Czwartek, 22-11-2018
Zajęcia w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego (V piętro).
Zajęcia zaczynają się o godzinie 8:00!
Piątek, 23-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 6A
Poniedziałek, 19-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Monika Łęcka
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Robert Dębski   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Robert Dębski
Wtorek, 20-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Anna Krenska
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Anna Krenska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Środa, 21-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Czwartek, 22-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Marlena Ewertowska
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr hab. n. med. Sylwia Kołtan   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Piątek, 23-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Agata Marjańska
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Anna Dąbrowska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Anna Dąbrowska
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 6B
Poniedziałek, 19-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Adam Główczewski
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Anna Krenska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Anna Krenska
Wtorek, 20-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Monika Łęcka
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Środa, 21-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Omówienie11:30 - 13:00dr n. med. Anna Dąbrowska
Omówienie13:15 - 14:00dr n. med. Anna Dąbrowska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Czwartek, 22-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Agata Marjańska
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr n. med. Elżbieta Grześk   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Piątek, 23-11-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45lek. med. Marlena Ewertowska
Ćwiczenia11:30 - 12:15dr hab. n. med. Sylwia Kołtan   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan