Bankowanie krwi pępowinowej - publikacja

Poniżej zamieszczono artykuł opublikowany w miesięczniku Bydgoskiej Izby Lekarskiej "Primum non nocere" z października 2006 roku autorstwa prof. Jana Styczyńskiego kierującego Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK w Bydgoszczy z komentarzem dr Dariusza Boruczkowskiego z Polskiego Banku Komórek Macierzystych i wieloletniego ordynatora Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Kostnego Akademii Medycznej w Poznaniu.

 

Załączniki: